HRDEENG

Kućni red

Poštovani gosti,
ljubazno Vas molimo da se pridržavate slijedećih uputa:

 • Svaki gost dužan je osobnom iskaznicom ili putovnicom prijaviti svoj boravak na recepciji hotela. Dokumenti će mu biti vraćeni nakon upisa u Knjigu gostiju.
 • Doručak se poslužuje od 07:00 do 10:00 sati, a ostali obroci prema dogovoru na recepciji hotela.
 • Ukoliko želite i pansionski ručak ili večeru, molimo da isti prijavite na recepciji najkasnije do 11:00 sati za ručak ili do 16:00 sati za večeru.
 • U sobi nije dopušteno konzumiranje hrane.
 • Vrijedne stvari i novac možete dati na čuvanje u sef na recepciji. Prilikom predaje potrebno je ispuniti obrazac sa popisom stvari, ukoliko to ne učinite, hotel nije odgovoran za eventualni gubitak.
 • Osobama koje nisu gosti hotela nije dozvoljen ulazak u sobe.
 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
 • U sobu nije dopušteno unositi lako zapaljive i eksplozivne tvari, tvari s jakim ili neugodnim mirisom, te električna trošila za koje niste dobili suglasnost uprave hotela.
 • Kada izlazite iz sobe, molimo Vas da zaključate sobu a ključ ostavite na recepciji.
 • Molimo da racionalno koristite energiju (zatvorite slavine, gasite rasvjetu i druga električna trošila).
 • Nije dozvoljeno uništavanje i iznošenje hotelskog inventara iz sobe. Svako oštećenje koje gost namjerno ili nenamjerno učini na hotelskom inventaru biti će istome naplaćeno.
 • Od 23:00 do 07:00 je vrijeme noćnog mira, pa vas molimo da budete ljubazni i ne smetate drugim gostima stvaranjem buke.
 • U slučaju požara proučite plan evakuacije koji se nalazi na unutrašnjoj strani vrata vaše sobe. Također molimo da o požaru odmah obavijestiti recepciju.
 • U Vašem se minibaru nalaze razna pića. Molimo da prilikom odlaska iz hotela popunite listić za potrošnju minibara te ga predate na recepciji.
 • Sve ostale usluge koje koristite u hotelu potrebno je ovjeriti svojim potpisom.
 • Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu molimo da prijavite recepciji.
 • Sobu je potrebno napustiti do 12:00 sati. Ukoliko želite produžiti svoj boravak, molimo da o tome pravovremeno obavijestite recepciju.
 • Tijekom boravka u hotelu, recepcija Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koju trebate.

Uprava hotela