HRDEENG

Smještaj

Hotel raspolaže sa 16 soba, od kojih su 4 jednokrevetne i 12 dvokrevetnih soba te sa jednim apartmanom.

Sve sobe su opremljene s LCD TV-om, telefonom, mini barom, sefom te pristupom broadband internetu. Radi efikasnog korištenja energije, sve sobe povezane su u sustav tzv. inteligentnih soba, te se i pri samoj gradnji vodila posebna briga kako bi se optimizirala potrošnja energenata.

Objekt je prilagođen kretanju osoba sa invaliditetom te je i jedna smještajna jedinica funkcionalno prilagođena boravku istih.